ನೇಮಕಾತಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಶೀರ್ಷಿಕೆಡೌನ್‌ಲೋಡ್
1 ಎರಡನೇ ವಿಭಾಗದ ಗುಮಾಸ್ತ, ವೈರ್‌ಮೆನ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ. ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕ (ಮರಾಠಿ ಮಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ), ಚೌಕಿದಾರ್ ಮತ್ತು ಸೈಫವಾಲಾ