ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಶೀರ್ಷಿಕೆಡೌನ್‌ಲೋಡ್
1 ಯು.ಜಿ.ಡಿ. ಫಾರ್ಮ್ 
2 ಟ್ರೇಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್
3 ಆನುವಂಶಿಕತೆಯಿಂದ ರೂಪಾಂತರದ ರೂಪ
4 ವಿಲ್ ಮೂಲಕ ರೂಪಾಂತರದ ರೂಪ
5 ಮಾರಾಟ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ಉಡುಗೊರೆ ಪತ್ರದ ರೂಪಾಂತರದ ರೂಪ
6 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್
7 ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ